Müügitingimused

müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1.1. Müügitingimused kehtivad OÜ FashAddict kuuluvale www.fashaddictshop.ee (edaspidi FashAddict) klientide (edaspidi Klient) vahel kaupade ostmisel/vahendamisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega.
1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja FashAddict vahelisi suhteid FashAddict tellimustingimused ja väljakujunenud head tavad.
1.4. Fashaddict jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.fashaddictshop.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. FashAddict ja Klient soovivad kaubelda FashAddict veebilehekülje www.fashaddictshop.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. FashAddict e-poes tellimust vormistades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri
2.1. FashAddict lehel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes.
2.2 Hinnad sisaldavad käibemaksu, sest OÜ FashAddict on käibemaksukohustuslane. KMKR number on EE101642422.
2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada kahes erinevas osas k.a erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused, vastasel juhul kaasneb lisapostikulu. Antud tingimus kehtib kõikidele kompleks-tellimustele, mida soovib klient kahes erinevas pakis.
2.4. FashAddict jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine
3.1. Tellimus tuleb vormistada läbi www.fashaddictshop.ee ostukorvi.
3.2. Pärast seda kui Klient on ostukorvi etapi lõpus ehk makseviiside valikul, tuleb Kliendil valida sobiv viis, kuidas soovitakse tellimuse eest tasuda. Maksta saab kohe läbi pangalinkide; läbi arve, mis genereeritakse kliendi e-mailile; või läbi Paypali.
3.3.  Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Klient on esitanud tellimuse ning saanud e-mailile tellimuse arve (vastavalt VÕS § 9 lõikele 1).

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
4.1. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui 100% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Euroopast tellitud toodete tarne- ja töötlusprotsess on kuni 25 tööpäeva. Toodetel, mis tulevad Aasiast on tarne- ja töötlusprotsess 25-65 tööpäeva.
4.2. FashAddict poolt antud tarneajad on keskmised toote saabumise ajad.
4.3 FashAddict võib anda Kliendile teada toote saabumisest tellimusvormis antud e-mailile, kuid pole kohustatud. Juhul, kui klient soovib teada toote tarne kohta, kohustub FashAddict vastama.
4.4. Sihtkoha või/ja andmete muutumisest on Klient kohustatud teavitama FashAddicti. Juhul, kui klient ei anna teada andmete muutmisest ning tellimus on väljasaadetud ja meile tagasisaadetud, peab klient maksma kordusväljasaatmise kulud kuni 2.58€ ulatuses, kasutades SmartPOSTi teenust.
4.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. FashAddict ja postiteenusfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
4.6. FashAddict kasutab postiteenusena Itella Smartpost OÜ- 0.00€, Omniva 0.00€. Alates 16.10 pakume ka kiirposti DHLiga tarne 3-7 tööpäeva 24.99€ eest. FASHADDICT tegeleb ise tolliprotseduuridega.
4.7 Alates 18.03 pakub FashAddict Itella SmartPOST teenust kõikidele klientidele Eesti siseselt tasuta ehk klient toote ühekordse tarne eest maksma ei pea. Alates 16.10 pakume klientidele ka  kasuta Omniva pakiautomaadi teenust.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
5.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates asja kättesaamisest. Selle aja jooksul peab klient oma taganemise soovist teavitama müüjat taganemisavaldusega. Kauba peab tarbija müüjale tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest (VÕS § 562lg 1).
5.1.1 Kui klient on esitanud FashAddictile tellimuse ning selle eest õigeaegselt tasunud, on tellimus sisseantud ning toode/tooted tellitud. Keset tellimuse saabumise protsessi tellimust tühistada ei saa. Kui toode käes, siis vastavalt 5 punktile FashAddict müügitingimustele, saab tooteid tagastada. Enne kauba kättesaamist on tarbijal lepingust taganemise õigus vaid juhul, kui see tuleneb poolte vahel sõlmitud lepingust. FashAddict lepingus tarbijale sellist võimalust antud ei ole ehk tarbijal on õigus lepingust taganeda alles peale kauba kättesaamist. (VÕS § 188 lg 2). Juhul, kui kliendile antud tarneaeg on möödas, on kliendil õigus nõuda tellimuse tühistamist. Kehtib tingimuse 5.1 ajavahemik.
5.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis (koos kaitsepehmenduste, lisaaksessuaaridega [näiteks: brändikott, mis tootega kaasas]), koos tervete originaalsiltidega (ujumisriideid/korsette/pesu [k.a silikooniga tooted] tagastada ei saa hügieenilistel põhjustel). Toode ei pea olema originaal postipakis, kuid peab olema pakendatud, kui soov läbi posti pakki tagasi saata. Kui tootesilt on eemaldatud, puudub kohustus Kliendi tagastustoode tagasi võtta. Toode peab olema kahekordselt pakendatud (toode peab tagasisaatmisel olema pakendis, lisaks veel postipakend).
5.3 Taganemisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, e-maili, vajadusel vahetamissoovi ning arvelduskontot, kuhu tagastussumma tuleb maksta kuni 14 päeva jooksul toote jõudmisest FashAddictini.
5.4 14-päevane tagastamisõigus ei kehti kauba puhul: a) mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi. Siinkohal ka karusnaha tooted, mis tehakse kõik tellija suuruse ja soovide järgi) b) pesu, pihakorsetid, silikoon kleebistega tooted ning ujumisriided.
5.5. Kauba tagastamise/vahetamisega seotud kulu seadusega ettenähtud summa ulatuses kannab Klient, va p 5.6. Klient peab maksma toote vahetamisel 2.50€x2 SmartPOST või OMNIVA postikulu edasi-tagasi saatmisel.
5.6. FashAddict kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet). Vastavalt võlaõigusseadusele VÕS §-le 220 lg 1 peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
5.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab FashAddict endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
5.8 Kui toode jõuab peale kliendi postitust meieni, tagastatakse toote kogusumma Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul.

6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord
6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama FashAddicti probleemist e-posti aadressil info@fashaddictshop.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed; toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod); tellimuse nr. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda FashAddictilt tasuta toote parandamist
6.3. Peale pretensiooni esitamist kohtustub FashAddict Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 14 päeva jooksul.
6.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist või asendamist.
6.5. Puudusega toote asendamise korral on FashAddicti -l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. FashAddict kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja FashAddict ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda FashAddicti -lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.
6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui FashAddict keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi. Defektiga/puudusega toodetele kehtib 30 päevane töötlusprotsess. Klienti teavitatakse tulemusest ning tellimuse maksumuse tagasimaksmise kuupäevast emaili teel.

7. FashAddict ei vastuta:
7.1 Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
7.2 defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
7.3 toote tavapäraste kulumiste eest.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. FashAddict vastutab Kliendi ees FashAddict poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Klient vastutab FashAddict ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4. FashAddict ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5. FashAddict ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (FashAddict mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6. FashAddict ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

9. Muud tingimused
9.1. FashAddict kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. FashAddict ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja FashAddict Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. FashAddictil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

10. Lisainfo
10.1. Kõik FashAddict ja FashAddict tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile info@fashaddictshop.ee. FashAddict vastab Teie saadetud kirjadele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.

Viimati muudetud: 03.03.2016

UUDISKIRI